Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2013-69

RK-38-2013-69.doc  RK-38-2013-69pr01.doc
Číslo materiálu69
Číslo jednacíRK-38-2013-69
NázevNávrh mimořádné odměny ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu za rok 2013
Zpracoval K. Lisá
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuV souladu se zněním § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, lze ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina navrhnout za splnění mimořádného úkolu nebo zvlášť významného pracovního úkolu odměnu. Návrh odměn byl projednán s RNDr. Marií Kružíkovou, členkou rady kraje pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje stanovit odměnu ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu dle materiálu RK-38-2013-69, př. 1. Odměna je navrhována za splnění mimořádných úkolů nad rámec běžné činnosti organizací, zejména za dobrou spolupráci a komunikaci se zřizovatelem při plnění mimořádných záležitostí a za trvale dobrou propagaci institucí a jejich zřizovatele v rámci Kraje Vysočina, České republiky a rovněž v zahraničí.
StanoviskaOddělení řízení lidských zdrojů nemá připomínky k předloženému materiálu a usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
stanoví
v souladu se zněním § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, mimořádnou odměnu ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu dle materiálu RK-38-2013-69, př. 1.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 15. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz