Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2013-68

RK-38-2013-68.doc
Číslo materiálu68
Číslo jednacíRK-38-2013-68
NázevHavarijní pojištění vozidla Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
Zpracoval M. Skryjová
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuHorácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace využívá pro svoji svozovou činnost autobus, který překročil hranici stáří 10 let, SPZ 1J7 65-60, rok pořízení 2004.
Toto vozidlo slouží pro přepravu diváků v rámci zajištění svozové činnosti, je tedy důležité pro zabezpečení provozu divadla.
Havarijní pojištění motorových vozidel má divadlo uzavíráno prostřednictvím pojišťovacího makléře Aon Stach Česká republika spol. s r.o., se sídlem Šafaříkova 17, 120 00 Praha 2, se společností Kooperativa, pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČO 47116617, Templová 747, 110 01 Praha 1.
Rada kraje schválila uzavření rámcové pojistné smlouvy, kde je stanoveno havarijní pojištění vozidel v rozsahu havárie, odcizení, živelné události a vandalismu pro všechna vozidla do stáří čtyř let, maximálně však podle potřeb každé organizace do stáří 10 let.
Výjimku z tohoto ustanovení, na základě které společnost Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, zahrne do pojištění vozidlo starší 10 let, uděluje rada kraje. Divadlo žádá o možnost pokračování havarijního pojištění pro výše uvedený autobus, který je nezbytný pro výkon jeho činnosti. S ohledem na charakter použití vozu je havarijní pojištění nutné po celou dobu, kdy toto vozidlo budou používat.
Návrh řešení S ohledem na potřebu zajištění provozu divadla a v souvislosti s charakterem použití vozu doporučujeme povolit výjimku z příslušných ustanovení a zachování jeho havarijního pojištění po celou dobu, kdy toto vozidlo bude divadlo používat.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
výjimku pro havarijní pojištění autobusu Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, ve stáří více než 10 let, SPZ 1J7 65-60, rok pořízení 2004, po dobu provozu v této organizaci.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz