Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2013-39

RK-38-2013-39.doc  RK-38-2013-39pr01.xls
Číslo materiálu39
Číslo jednacíRK-38-2013-39
NázevZpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - říjen 2013
Zpracoval9 Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - říjen 2013 pro: jednání rady kraje č. 38/2013 dne 26. 11. 2013 zpracovaly: R. Paulíková, E. Vrtalová
Předkládá A. Krištofová
Počet příloh
Popis problémuEkonomický odbor předkládá zprávu o plnění rozpočtu. Jedná se o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - říjen 2013.
Návrh řešení Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina je předkládána ve struktuře schváleného rozpočtu kraje na rok 2013 a má následujících 8 částí:

1) Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 - 10/2013
* včetně kapitoly Evropské projekty
2) Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 - 10/2013
* pouze kapitola Evropské projekty
3) Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 - 10/2013
* bez kapitoly Evropské projekty a přímých výdajů ve školství
4) Financování Kraje Vysočina za období 1 - 10/2013
5) Vývoj daňových příjmů kraje za období 1 - 10/2013
6) Sociální fond za období 1 - 10/2013
7) Fond Vysočiny za období 1 - 10/2013
8) Fond strategických rezerv za období 1 - 10/2013

Do tabulkové části předkládané zprávy byla zapracována všechna rozpočtová opatření schválená do 31. 10. 2013.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - říjen 2013 dle materiálu RK-38-2013-39, př. 1.
Odpovědnost odbor ekonomický
Termín 13. prosince 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz