Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2013-34

RK-38-2013-34.doc  RK-38-2013-34pr01.doc  RK-38-2013-34pr02.doc  RK-38-2013-34pr03.doc  RK-38-2013-34pr04.doc  RK-38-2013-34pr05.doc  RK-38-2013-34pr06.doc
Číslo materiálu34
Číslo jednacíRK-38-2013-34
NázevDodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - úprava hospodaření s movitým majetkem pořízeným v rámci projektu Od myšlenky k výrobku
Zpracoval K. Ubr, Z. Hloušková
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuObsahem materiálu je řešení hospodaření s movitým majetkem Kraje Vysočina pořízeným v rámci projektu Od myšlenky k výrobku, jehož je kraj nositelem.
V rámci projektu Od myšlenky k výrobku bude pořízen movitý majetek (strojové vybavení - CNC a klasické obráběcí stroje, robotická pracoviště, 3D tiskárny a 3D scannery) pro střední školy zřízené Krajem Vysočina (Střední škola technická Jihlava, Střední průmyslová škola Jihlava, Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov, Střední průmyslová škola Třebíč, Střední škola technická Žďár nad Sázavou, VOŠ a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1, dále jen Střední školy ).
Vzhledem k tomu, že se jedná o majetek, který je pořízen pro potřeby a k výkonu hlavní činnosti Středních škol, bude jeho další provozování, správa a účetní a majetková evidence zajišťována těmito organizacemi. Za tímto účelem je jim potřebné pořízený majetek kraje předat k hospodaření dodatkem ke zřizovací listině. I po předání k hospodaření zůstávají pořízené věci majetkem kraje
Návrh řešení Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje zastupitelstvu kraje schválit dodatky zřizovacích listin Středních škol dle materiálů RK-38-2013-34, př. 1 až RK-38-2013-34, př. 6.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
* Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Jihlava dle materiálu RK-38-2013-34, př. 1;
* Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola technická Jihlava dle materiálu RK-38-2013-34, př. 2;
* Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov dle materiálu RK-38-2013-34, př. 3;
* Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Třebíč dle materiálu RK-38-2013-34, př. 4;
* Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1 dle materiálu RK-38-2013-34, př. 5;
* Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola technická Žďár nad Sázavou dle materiálu RK-38-2013-34, př. 6.
Odpovědnost OŠMS, ředitelé Středních škol
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz