Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2013-15

RK-38-2013-15.doc
Číslo materiálu15
Číslo jednacíRK-38-2013-15
NázevZměna usnesení č. 0443/06/2013/ZK, darování pozemků v k. ú. Světlá nad Sázavou
Zpracoval J. Mazánková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuTento materiál řeší změnu usnesení týkající se pozemků určených k převodu z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Světlá nad Sázavou.
Zastupitelstvo Kraje Vysočina rozhodlo svým usnesením č. 0443/06/2013/ZK dne 12. 11. 2013 převést darem pozemky dle materiálu ZK-06-2013-20, př. 1 z vlastnictví kraje do vlastnictví města Světlá nad Sázavou a schválilo dodatek Zřizovací listiny KSÚSV č. 1032 dle materiálu ZK-06-2013-20, př. 2. Dne 14. 11. 2013 byla na odbor majetkový doručena žádost firmy ČEPRO a. s., Dělnická 213/12, 170 04 Praha 7 o převod pozemku par. č. 1085/4 v k. ú. Světlá nad Sázavou, pod nímž se nachází areálová kanalizace, odvzdušnění nádrží a další technické součásti čerpací stanice Eurooil č. 301. Tento pozemek byl zařazen do seznamu pozemků určených k převodu do vlastnictví města Světlá nad Sázavou spolu s dalšími pozemky ležící mimo krajskou silnici. Při identifikaci pozemků nebylo známo, že jsou pod ním zařízení související s čerpací stanicí pohonných hmot. Po projednání záležitosti s městem Světlá nad Sázavou toto souhlasí, aby byl pozemek par. č. 1085/4 vyjmutý ze seznamu pozemků převáděných z vlastnictví kraje do vlastnictví města Světlá nad Sázavou.
Návrh na prodej pozemku par. č. 1085/4 firmě ČEPRO a. s. bude následně řešen samostatným materiálem po zpracování podkladů - zejména znaleckého posudku k určení kupní ceny.
Návrh řešení OM navrhuje změnit usnesení č. 0443/06/2013/ZK ze dne 12. 11. 2013 tak, že z materiálu ZK-06-2013-20, př. 1 bude vyjmutý pozemek par. č. 1085/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 345 m2 v k. ú. Světlá nad Sázavou a současně bude tento pozemek vyjmutý z materiálu ZK-06-2013-20, př. 2 (Dodatek ZL KSÚSV č. 1032).
Usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu rozhodnout změnit usnesení č. 0443/06/2013/ZK ze dne 12. 11. 2013.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení č. 0443/06/2013/ZK ze dne 12. 11. 2013 tak, že v materiálech ZK-06-2013-20, př. 1 a ZK-06-2013-20, př. 2 se ruší pozemek par. č. 1085/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 345 m2 v k. ú. Světlá nad Sázavou.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 10. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz