Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-37-2013-79

RK-37-2013-79.doc  RK-37-2013-79pr01.doc  RK-37-2013-79pr02.doc  RK-37-2013-79pr03.doc
Číslo materiálu79
Číslo jednacíRK-37-2013-79
NázevVeřejná zakázka ICT v rámci projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
Zpracoval P. Tlustoš
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o rozhodnutí vyhlásit veřejnou zakázku s názvem ICT v rámci projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost včetně jmenování komisí požadovaných zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Dne 27. 8. 2013 bylo Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt s názvem Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0003. V rámci tohoto projektu dochází i k nákupům zařízení a vybavení odborných učeben partnerů projektu a rovněž nákupu nepravidelné autobusové dopravy. Za tímto účelem byla uzavřena na základě usnesení Rady Kraje Vysočina č. 1441/27/2013/RK ze dne 27. 8. 2013 ( Rada kraje rozhoduje uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání dle materiálu RK-27-2013-05, př. 1. ). Smlouva o společném postupu zadavatelů. Obsahem materiálu RK-37-2013-79, př. 1 jsou zadávací podmínky pro tuto centrálně zadávanou zakázku.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje radě kraje rozhodnout zahájit zadávací řízení veřejné zakázky s názvem ICT v rámci projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost způsobem uvedeným v materiálu RK-37-2013-79, př. 1 a RK-37-2013-79, př. 2 a jmenovat komise požadované zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů dle materiálu RK-37-2013-79, př. 3.

V souladu s ustanovením čl. 7 odst. 2 písm. a) Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 04/13 ze dne 5. 3. 2013 rozhoduje Rada Kraje Vysočina u podlimitních veřejných zakázek o zahájení a způsobu zahájení zadávacího řízení.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky s názvem ICT v rámci projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost způsobem uvedeným v materiálů RK-37-2013-79, př. 1 a RK-37-2013-79, př. 2;
jmenuje
komise požadované zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů dle materiálu RK-37-2013-79, př. 3;
pověřuje
Ing. Janu Fialovou, členku Rady Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu doplňováním či úpravou zadávacích podmínek formou doplňujících informací ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.
Odpovědnost odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz