Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-37-2013-77

RK-37-2013-77.doc  RK-37-2013-77pr01.doc
Číslo materiálu77
Číslo jednacíRK-37-2013-77
NázevRegionální inovační strategie Kraje Vysočina - zahájení implementace
Zpracoval I. Fryšová, J. Jež
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o informaci o zahájení implementace Regionální inovační strategie Kraje Vysočina (dále jen RIS ).

Usnesením č. 0386/05/2013/ZK schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina Regionální inovační strategii Kraje Vysočina (Zastupitelstvo Kraje Vysočina schvaluje Regionální inovační strategii Kraje Vysočina dle materiálů ZK-05-2013-51, př. 1, ZK-05-2013-51, př. 1a,
ZK-05-2013-51, př. 1b, ZK-05-2013-51, př. 1c, ZK-05-2013-51, př. 1d, ZK-05-2013-51, př. 1e, ZK-05-2013-51, př. 1f).
Prvním krokem k zahájení implementace RIS je nastavení řízení realizace RIS. Realizace RIS bude zajištěna formou dvoustupňové řídící struktury:
1. Rada pro inovace Kraje Vysočina
Rada pro inovace Kraje Vysočina bude vrcholným poradním orgánem k řízení realizace RIS, který bude složen ze zástupců Kraje Vysočina, veřejné vysoké školy zasídlené v Kraji Vysočina, výzkumného ústavu AV ČR zasídleného v Kraji Vysočina a Krajské hospodářské komory Vysočina.
Rada pro inovace Kraje Vysočina bude doporučovat příslušným orgánům kraje:
- určení hlavních směrů realizace RIS,
- doporučovat nové projekty RIS,
- průběžně vyhodnocovat realizaci těchto projektů a tím i kontrolovat naplňování specifických cílů a globálních cílů RIS.
2. Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina:
Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina bude plnit výkonnou funkci při realizaci RIS a bude zajišťovat zejména:
- organizaci setkání Rady pro inovace Kraje Vysočina,
- monitoring a hodnocení realizace projektů RIS a naplňování cílů RIS (příprava podkladů pro jednání Rady pro inovace Kraje Vysočina),
- příprava návrhu nových rozvojových projektů RIS (k projednání Radou pro inovace Kraje Vysočina),
- pořádání dalších akcí na podporu zvyšování povědomí o aktivitách v oblasti výzkumu, vývoje a inovací za účelem posílení partnerství subjektů inovačního systému Kraje Vysočina (semináře, workshopy).
První jednání Rady pro inovace Kraje Vysočina je připravováno na 1. polovinu prosince 2013. Na tomto jednání bude představen návrh jednotlivých nástrojů (projektů), které by měly být připraveny v rámci RIS v Kraji Vysočina v roce 2014. Radě pro inovace Kraje Vysočina bude rovněž představen postup prací na 3S RIS strategii (ex-ante kondicionalita ČR pro příští programovací období), kterou připravuje MŠMT.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR ) doporučuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít Dohodu o spolupráci s Vysokou školou polytechnickou Jihlava, Krajskou hospodářskou komorou kraje Vysočina a Ústavem teoretické a aplikované mechaniky AV CŘ, v.v.i. dle materiálu RK-37-2013-77, př. 1 a nominovat 2 zástupce Kraje Vysočina do Rady pro inovace Kraje Vysočina.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít Dohodu o spolupráci dle materiálu RK-37-2013-77, př. 1;
nominuje
* .................... předsedou Rady pro inovace Kraje Vysočina;
* .................... členem Rady pro inovace Kraje Vysočina.
Odpovědnost ORR
Termín 30. 11. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz