Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-37-2013-75

RK-37-2013-75.doc  RK-37-2013-75pr01.pdf
Číslo materiálu75
Číslo jednacíRK-37-2013-75
NázevVyhlášení soutěže SKUTEK ROKU 2013
Zpracoval D. Marešová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o vyhlášení soutěže o cenu Zastupitelstva Kraje Vysočina s názvem SKUTEK ROKU 2013 (dále jen soutěž SKUTEK ROKU 2013 ), která se koná v rámci projektu Angažovanci Zvýšení kvality místní Agendy 21 prostřednictvím zapojení aktivních občanů do rozvoje regionu , financovaný z Operačního programu Evropská územní spolupráce (EÚS) Rakousko - Česká republika 2007-2013

Cílem soutěže je vzbudit zájem široké veřejnosti o aktivity, které napomáhají v rozvoji území a prezentovat činnost neziskového sektoru. Zároveň je tato soutěž poděkováním těm, kteří se v těchto oblastech nejvíce angažovali. V roce 2014 bude regionální vyhodnocení soutěže doplněno o Přeshraniční cenu za udržitelný rozvoj, kde budou vítězné projekty z Vysočiny a projekty z Dolního Rakouska hodnoceny mezinárodní komisí.
Návrh řešení ORR navrhuje Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina vyhlásit v roce 2014 soutěž SKUTEK ROKU 2013 na základě Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny SKUTEK ROKU (viz materiál RK-37-2013-75, př. 1).
Oceněny budou skutky fyzických osob a projekty právnických osob v jednotlivých kategoriích. Nejúspěšnější projekty postoupí do přeshraničního kola soutěže, které je plánováno v Kraji Vysočina na podzim roku 2014.
O udělení cen v rámci soutěže SKUTEK ROKU 2013 bude rozhodnuto Zastupitelstvem Kraje Vysočina v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. t) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů, a ocenění se zúčastní slavnostního předání cen, které se uskuteční v některé z kulturních památek v Kraji Vysočina.
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny SKUTEK ROKU byly připravovány ve spolupráci s Pracovní skupinou pro NNO KrÚ Kraje Vysočina a Pracovní skupinou Zdravý Kraj Vysočina a MA21, viz materiál RK-39-2012-65, př. 1.

Dle ustanovení § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu kraje vyhrazeno poskytování dotací občanským sdružením, humanitárním organizacím a jiným právnickým a fyzickým osobám působícím na území kraje v oblasti mládeže, sportu a tělovýchovy, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany zvířat a životního prostředí v hodnotě nad 200 000 Kč jedné fyzické nebo právnické osobě v kalendářním roce.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit soutěž o cenu Zastupitelstva Kraje Vysočina s názvem SKUTEK ROKU 2013 dle materiálu RK-37-2013-75, př. 1.
Odpovědnost ORR
Termín 1. 1. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz