Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-37-2013-47

RK-37-2013-47.doc  RK-37-2013-47pr01.doc
Číslo materiálu47
Číslo jednacíRK-37-2013-47
NázevNávrh na uzavření nové smlouvy o zajištění účasti výpravy Hlavního města Praha na Hrách VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014 v termínu 19. - 24. 1. 2014 v Kraji Vysočina
Zpracoval P. Horký, K. Kotrba
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina je v termínu 19. - 24. 1. 2014 organizátorem Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014 (dále jen ZODM 2014). Hlavní město Praha požádalo o doplnění smlouvy o náležitosti vyžadované interními opatřeními Hlavního města Prahy (možnost odstoupení od smlouvy, souhlas se zveřejněním smlouvy v databázi smluv). Podmínky zajištění účasti výpravy Hlavního města Praha na ZODM 2014 jsou uvedeny ve smlouvě dle materiálu RK-37-2013-47, př. 1.
Návrh řešení Odbor školství mládeže a sportu, navrhuje Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina zrušit část usnesení 0408/05/2013/ZK, kterou bylo Zastupitelstvem Kraje Vysočina rozhodnuto uzavřít smlouvu s Hlavním městem Praha o zajištění účasti výpravy dle materiálu ZK-05-2013-72, př. 7 a rozhodnout uzavřít novou smlouvu s Hlavním městem Praha o zajištění účasti výpravy na ZODM 2014 dle materiálu RK-37-2013-47, př. 1.

Dle § 24 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů kraj může spolupracovat s ostatními kraji a s obcemi. Spolupráce se uskutečňuje zejména na základě smlouvy, která musí mít písemnou formu a musí být schválena příslušnými zastupitelstvy, jinak je neplatná.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* zrušit část usnesení 0408/05/2013/ZK, kterou bylo Zastupitelstvem Kraje Vysočina rozhodnuto uzavřít smlouvu s Hlavním městem Praha o zajištění účasti výpravy dle materiálu ZK-05-2013-72, př. 7;
* rozhodnout uzavřít smlouvu s Hlavním městem Praha o zajištění účasti výpravy dle materiálu RK-37-2013-47, př. 1.
Odpovědnost OŠMS
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz