Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-37-2013-37

RK-37-2013-37.doc  RK-37-2013-37pr01.doc  RK-37-2013-37pr02.doc
Číslo materiálu37
Číslo jednacíRK-37-2013-37
NázevDary pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
Zpracoval J. Plotová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, dále také nemocnice , obdržela nabídku následujících darů:
- daru částky 10 000 Kč od společnosti Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o., na dovybavení neurologického oddělení: pořízení tiskárny HP laser Jet M 1132 a pořízení televizoru Orava LCD. Dárce je dlouhodobým obchodním partnerem nemocnice, vybavení má sloužit pacientům i personálu nemocnice. Darovací smlouva je obsažena v materiálu RK-37-2013-37, př. 1.
- přístroje - faxu zn. Panasonic KX-FT72RU v hodnotě 4 000 Kč od fyzické osoby pro potřeby neurologického oddělení nemocnice. Podle sdělení nemocnice bude přístroj používán pouze na přijímání faxů - převážně nálezy magnetické rezonance (Pardubice, Brno, Praha). Výsledky budou ten den, nejpozději druhý, a tím se urychlí diagnostika a zlepší možnosti léčby pacientů. Darovací smlouva je obsažena v materiálu RK-37-2013-37, př. 2.
Podle čl. 2 odst. 2 písm. l) Zásad zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práva povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 09/11 může nemocnice účelový peněžní a věcný dar přijmout pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Nemocnice proto požádala o udělení souhlasu zřizovatele.
Návrh řešení Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Odbor zdravotnictví radě kraje doporučuje souhlasit s uzavřením darovacích smluv dle materiálu RK-37-2013-37, př. 1, a RK-37-2013-37, př. 2.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-37-2013-37, př. 1, a RK-37-2013-37, př. 2.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz