Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-37-2013-25

RK-37-2013-25.doc
Číslo materiálu25
Číslo jednacíRK-37-2013-25
NázevLetiště Jihlava - dostavba zpevněné dráhy
Zpracoval H. Strnadová
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuV posledních dvaceti letech začal intenzivní rozvoj využívání malých letadel a to nejen pro výcvik a sportovní létání v aeroklubech, ale také v rozsáhlé míře k letecké turistice a jako služební letadla pro potřeby firem. Společnou snahou Kraje Vysočina a statutárního města Jihlava je dobudování zpevněné vzletové dráhy. Realizací této aktivity se rozšíří roční provozuschopnost letiště. Plánovaná dostavba bude přínosná nejen pro firmy i komerční činnosti, ale i pro rozvoj cestovního ruchu a návštěvnosti regionu.
Financování je navrhováno zajistit z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2014.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství (ODSH), po projednání s resortním radním, předkládá radě kraje návrh:
* na zajištění projektové přípravy na akci Letiště Jihlava - dostavba zpevněné dráhy
* uložit ODSH zajistit vypracování projektové dokumentace na akci Letiště Jihlava - dostavba zpevněné dráhy
StanoviskaOdbor ekonomický: V návrhu rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2014 není na kapitole Doprava počítáno s finančními prostředky na vypracování projektové dokumentace akce Letiště Jihlava - dostavba zpevněné dráhy . V případě schválení akce bude třeba finanční krytí zajistit rozpočtovým opatřením v průběhu roku 2014.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
se zajištěním projektové přípravy na akci Letiště Jihlava - dostavba zpevněné dráhy ;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit vypracování projektové dokumentace Letiště Jihlava - dostavba zpevněné dráhy .
Odpovědnost ODSH
Termín 31. 12. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz