Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-37-2013-24

RK-37-2013-24.doc  RK-37-2013-24pr01.doc
Číslo materiálu24
Číslo jednacíRK-37-2013-24
NázevSmlouva o převodu investorství
Zpracoval J. Lojda
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina je investorem akce II/392 Pucov - průtah . Předmětem stavby je sanace sesuvem poškozené komunikace II/392 v obci Pucov, dle projektové dokumentace zpracované společností Transconsult s.r.o., Hradec Králové. Projektová příprava byla zajišťována Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací.
Součástí projektové dokumentace a pravomocného stavebního povolení vydaného stavebníkovi Kraji Vysočina je, mimo jiné, stavební objekt SO 102 Chodník . Investorem stavebního objektu SO 102 Chodník je obec Pucov.
Stavební povolení vydal Městský úřad Náměšť nad Oslavou, odbor dopravy a silničního hospodářství, č.j. MNnO 4240/12/Dop/Šbt, dne 21. 11. 2012.
Akce je financována z rozpočtu kraje, příloha D2, Investice v dopravě.
O zařazení akce II/392 Pucov - průtah rozhodla Rada kraje usnesením 1301/25/2013/RK.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje rozhodnout o uzavření smlouvy o převodu investorství ke stavebnímu objektu SO 102 Chodník , stavby II/392 Pucov - průtah , dle materiálu RK-37-2013-24, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o převodu investorství ke stavebnímu objektu SO 102 Chodník stavby II/392 Pucov - průtah , dle materiálu RK-37-2013-24, př. 1.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 15. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz