Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-37-2013-23

RK-37-2013-23.doc  RK-37-2013-23pr01.pdf
Číslo materiálu23
Číslo jednacíRK-37-2013-23
NázevII/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 2. stavba - změna rozpočtu
Zpracoval M. Kremláčková
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuPředmětem materiálu je vzetí na vědomí Protokolu o provedení změny č. 4 projektu II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 2. stavba , reg. č. CZ.1.11/1.1.00/21.01331 (dále jen Protokol ). Protokol je podkladem pro uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod. Důvodem změn obsažených v Protokolu je vliv legislativních změn a úprava rozpočtu projektu dle cen vzešlých z výběrového řízení na stavební práce.
Návrh řešení Protokol bude předložen Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod jako podklad pro uzavření dodatku Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod.
Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina doporučuje radě kraje:
* vzít na vědomí skutečnosti obsažené v materiálu RK-37-2013-23, př. 1;
* uložit odboru dopravy a silničního hospodářství předložit Protokol o provedení změny č. 4 projektu II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 2. stavba dle materiálu RK-37-2013-23, př. 1.
StanoviskaOdbor ekonomický souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
skutečnosti uvedené v materiálu RK-37-2013-23, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství předložit Protokol o provedení změny č. 4 projektu II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 2. stavba dle materiálu RK-37-2013-23, př. 1.
Odpovědnost ODSH
Termín 29. 11. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz