Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-37-2013-21

RK-37-2013-21.doc  RK-37-2013-21pr01.pdf
Číslo materiálu21
Číslo jednacíRK-37-2013-21
NázevII/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice - změna rozpočtu
Zpracoval M. Kremláčková
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuPředmětem materiálu je vzetí na vědomí Protokolu o provedení změny č. 3 projektu II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice , reg. č. CZ.1.11/1.1.00/21.01330 (dále jen Protokol ). Protokol je podkladem pro uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod. Důvodem změn obsažených v Protokolu je vliv legislativních změn a úprava rozpočtu projektu dle cen vzešlých z výběrového řízení na stavební práce.
Návrh řešení Protokol bude předložen Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod jako podklad pro uzavření dodatku Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod.
Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina doporučuje radě kraje:
* vzít na vědomí skutečnosti obsažené v materiálu RK-37-2013-21, př. 1;
* uložit odboru dopravy a silničního hospodářství předložit Protokol o provedení změny č. 3 projektu II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice dle materiálu RK-37-2013-21, př. 1.
StanoviskaOdbor ekonomický souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
skutečnosti uvedené v materiálu RK-37-2013-21, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství předložit Protokol o provedení změny č. 3 projektu II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice dle materiálu RK-37-2013-21, př. 1.
Odpovědnost ODSH
Termín 29. 11. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz