Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-37-2013-02

RK-37-2013-02.doc  RK-37-2013-02pr01.doc
Číslo materiálu02
Číslo jednacíRK-37-2013-02
NázevPředání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Zpracoval V. Chmela
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuTento materiál řeší předání pozemků nabytých do vlastnictví kraje k hospodaření a vyjmutí pozemků z hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.
Kraj Vysočina je investorem staveb II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba , II/405 Brtnice - Zašovice , II/150 Vilémovice - Pavlíkov a III/03810 Přibyslav - ul. Hesovská . Před zahájením stavby II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba a po ukončení staveb II/405 Brtnice - Zašovice , II/150 Vilémovice - Pavlíkov a III/03810 Přibyslav - ul. Hesovská proběhlo s vlastníky několika dalších dotčených pozemků jejich majetkoprávní vypořádání. V obci Dešov proběhlo geometrické zaměření chodníků, které se z části nacházejí na silničních pozemcích. V současné době jsou vykoupené pozemky vedeny na majetkových účtech Kraje Vysočina.
Návrh řešení Nemovitosti je třeba vyvést z majetkových účtů kraje a předat je k hospodaření příspěvkové organizaci kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace. Naopak pozemky, které se nacházejí, mimo silniční těleso je třeba vyjmout ze správy majetkového správce.
Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. xx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, kterým se pozemky pod stavbami II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba , II/405 Brtnice - Zašovice , II/150 Vilémovice - Pavlíkov a III/03810 Přibyslav - ul. Hesovská v rozsahu dle materiálu
RK-37-2013-02, př. 1 předají do hospodaření příspěvkové organizace a pozemky nacházející se mimo silniční těleso se vyjmou z hospodaření příspěvkové organizace.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace souhlasí s Dodatkem
č. xx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. xx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-37-2013-02, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 10. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz