Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-35-2013-63

RK-35-2013-63.doc  RK-35-2013-63pr01.pdf  RK-35-2013-63pr02.doc
Číslo materiálu63
Číslo jednacíRK-35-2013-63
NázevPoskytnutí dotace KOUS Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
Zpracoval D. Kretschmannová, P. Tlustoš
Předkládá P. Piňos
Počet příloh
Popis problémuJedná se o žádost KOUS Vysočina, se sídlem Myslibořice 1, 675 60 Myslibořice, IČO: 22734686 o poskytnutí finanční podpory na realizaci projektu Informační semináře pro neziskové organizace v oblasti nového občanského zákoníku (dále jen projekt ). Celé znění žádosti je obsahem materiálu RK-35-2013-63, př. 1.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR ) předloženou žádost posoudil z hlediska hospodárnosti a efektivnosti plánovaných nákladů. Navrhovaný rozpočet projektu neodpovídá rozsahu a odborné úrovni plánovaných aktivit, a to v následujících položkách uvedených v materiálu RK-35-2013-63, př. 1:

> položka Realizátor projektu - hodinová sazba vzhledem k aktivitám uvedeným u této položky nadhodnocena - hodinová sazba krácena na 150 Kč;
> položka Lektorné - není zde žádný ekonomicky obhajitelný důvod, proč by kromě 4 hodinové dotace pro lektora účastnícího se 3 hodinového semináře mělo být placeno ještě něco dalšího;
> položka Příprava metodiky + jednotné powerpoint. prezentace včetně grafického návrhu (DPP) nevychází z rozsahu a požadavků na odbornou úroveň seminářů - jde o zpracování 1 prezentace na 3 hodinový seminář, a tuto odpřednášet v 15 ORP. Dle anotace seminářů jde o základní nikoli právnicky odborné přednášky. Pro zpracování takovéto prezentace je dostačující dotace 12 hodin pro osoby na odborné úrovni lektorů (soudě dle navrhované hodinové sazby).

ORR vnímá nespornou užitečnost aktivit projektu, ale s ohledem na výše uvedené navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí dotace ve výši 60 000 Kč občanskému sdružení KOUS Vysočina, se sídlem Myslibořice 1, 675 60 Myslibořice, IČO: 22734686 dle materiálu RK-35-2013-63, př. 2. Finanční prostředky ke krytí dotace jsou rozpočtovány v kapitole Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje.

KOUS Vysočina obdržel v roce 2013 již dotace od Kraje Vysočina v úhrnné hodnotě 500 000 Kč. Dle § 36 písm. c) je zastupitelstvu kraje vyhrazeno rozhodovat o poskytování dotací v hodnotě nad 200 000 Kč jedné fyzické nebo právnické osobě v kalendářním roce.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky.

Odbor informatiky: Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID O00781.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje ve výši 60 000 Kč KOUS Vysočina, se sídlem Myslibořice 1, 675 60 Myslibořice, IČO: 22734686 dle materiálu
RK-35-2013-63, př. 2.
Odpovědnost ORR
Termín 30. 11. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz