Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-35-2013-51

RK-35-2013-51.doc  RK-35-2013-51pr01.pdf
Číslo materiálu51
Číslo jednacíRK-35-2013-51
NázevOdvod za porušení rozpočtové kázně - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Ostatní finanční operace
Zpracoval R. Handa
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuTento materiál je předkládán Radě Kraje Vysočina z důvodu nutnosti zaplatit odvod za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod ve výši 16 239 542 Kč dle materiálu RK-35-2013-51, př. 1.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina vzít na vědomí odvod ve výši 16 239 542 Kč a schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Ostatní finanční operace, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené o částku 16 239 550 Kč za použití kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva, související s odvodem prostředků do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dle materiálu RK-35-2013-51, př. 1.
StanoviskaEkonomický odbor: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva ke dni 23. 10. 2013 činí 53 853 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* vzít na vědomí odvod ve výši ve výši 16 239 542 Kč dle materiálu RK-35-2013-51, př. 1;
* schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Ostatní finanční operace, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené o částku 16 239 550 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 16 239 550 KČ související s odvodem do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dle materiálu RK-35-2013-51, př. 1.
Odpovědnost ODSH, OE
Termín 22. 11. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz