Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-35-2013-45

RK-35-2013-45.doc
Číslo materiálu45
Číslo jednacíRK-35-2013-45
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - převod prostředků na realizaci projektu Schools as learning institutions
Zpracoval E. Ampapová
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuJedná se o převod prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na realizaci projektu Schools as learning institutions.
Usnesením č. 0053/01/2013 ZK zastupitelstvo kraje schválilo realizaci společného projektu Schools as learning institutions regionů Vysočina a Tampere financovaného z programu Comenius Regio Partnerships. Nositelem je Kraj Vysočina. Projekt je zaměřený na výměnu zkušeností v oblasti řízení středoškolských subjektů.
Celkový rozpočet projektu je ve výši 22 000 EUR. Část nákladů projektu (25 % ze 4 000 EUR) vyžaduje spolufinancování z rozpočtu kraje. Částka spolufinancování činí cca 25 000 Kč a bude pokryta vykázáním osobních nákladů členů regionálního projektového týmu v rámci plnění pracovních povinností a zabezpečením prostor pro jednání (vlastní prostory). Dále bude potřebné zajistit předfinancování aktivit projektu maximálně ve výši 110 000 Kč (to odpovídá zádržnému ve výši 20 %).
Realizace projektu začne v listopadu a to návštěvou finského partnera u nás. Vzhledem k tomu, že na zvláštním účtu není dosud připsána schválená záloha ve výši 16 800 EUR (cca 437 000 Kč) je třeba již nyní převést prostředky na zvláštní účet. Zaslání schválené zálohy očekáváme do konce roku.
Návrh řešení OŠMS předkládá radě kraje návrh na schválení převodu finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na kapitolu Evropské projekty na zvláštní účet projektu School as learning institutions.
StanoviskaOdbor ekonomický:
Uvedený projektový záměr není uveden v rozpočtovém výhledu na roky 2013 až 2015. Převedené finanční prostředky budou použity na předfinancování projektu.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje zastupitelstvu kraje:
schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na kapitolu Evropské projekty na zvláštní účet projektu Schools as learning institutions ve výši 110 000 Kč.
Odpovědnost OŠMS, OE
Termín listopad 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz