Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-35-2013-36

RK-35-2013-36.doc  RK-35-2013-36pr01.doc
Číslo materiálu36
Číslo jednacíRK-35-2013-36
NázevProjekt Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny - Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu
Zpracoval A. Prokešová
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuJedná se o monitorovací zprávu o zajištění udržitelnosti projektu Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny - CZ.1.11/2.2.00/06.00939, spolufinancovaného Evropskou unií z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, jehož součástí jsou čestná prohlášení ve vztahu k výše jmenovanému projektu. Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu je předkládána za sledované období 1. 10. 2012 - 30. 9. 2013 a je včetně čestných prohlášení součástí materiálu RK-35-2013-36, př. 1.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit monitorovací zprávu o zajištění udržitelnosti projektu za sledované období 1. 10. 2012 - 30. 9. 2013 a prohlásit skutečnosti obsažené v materiálu RK-35-2013-36, př. 1.
Dle ustanovení § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rada zabezpečuje rozhodování v ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti kraje, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu nebo pokud si je zastupitelstvo nevyhradilo.
StanoviskaGrémium ředitele:
Grémium ředitele bere monitorovací zprávu na vědomí.

Odbor ekonomický:
Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu o zajištění udržitelnosti projektu uvedenou v materiálu RK-35-2013-36, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-35-2013-36, př. 1.
Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 29. 10. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz