Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-35-2013-33

RK-35-2013-33.doc  RK-35-2013-33pr01.doc  RK-35-2013-33pr02.doc  RK-35-2013-33pr03.doc  RK-35-2013-33pr04.doc  RK-35-2013-33pr05.doc  RK-35-2013-33pr06.doc  RK-35-2013-33pr07.doc  RK-35-2013-33pr08.doc  RK-35-2013-33pr09.doc  RK-35-2013-33pr10.doc
Číslo materiálu33
Číslo jednacíRK-35-2013-33
NázevStřednědobé plány příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu
Zpracoval I. Schallnerová, M. Skryjová
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuRadě kraje jsou předkládány ke schválení přepracované střednědobé plány příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu na období let
2014-2016.
Rada kraje usnesením č. 0514/12/2012/RK schválila Pravidla Rady Kraje Vysočina, kterými se konkretizují vybrané vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi, zejména vybrané povinnosti ředitelů příspěvkových organizací, a stanoví se podmínky k jejich plnění ze dne 20. 3. 2012 č. 07/12 (dále jen Pravidla ). V článku 4 odst. 5) písm. b) Pravidel je stanovena povinnost příspěvkovým organizacím zpracovat střednědobý plán - výhled na
2-4 kalendářní roky.
Rada kraje usnesením č. 1189/24/2013/RK ze dne 2. 7. 2013 vzala na vědomí střednědobé plány příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu a uložila odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a ředitelům příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu předložit radě kraje ke schválení přepracované střednědobé plány příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu nejpozději však do 31. října 2013.
Návrh řešení Příspěvkové organizace na úseku kultury a cestovního ruchu ve spolupráci s odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu přepracovaly návrhy střednědobých plánů na období let 2014-2016. Upravené návrhy střednědobých plánů byly projednány s gesční radní RNDr. Marií Kružíkovou.
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje schválit střednědobé plány příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu dle materiálů
RK-35-2013-33, př. 1, př. 2, př. 3, př. 4, př. 5, př. 6, př. 7, př. 8, př. 9, př. 10.
K projednání a schválení střednědobých plánů příspěvkových organizací je příslušná rada kraje podle ustanovení § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
střednědobé plány příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu dle materiálů RK-35-2013-33, př. 1, RK-35-2013-33, př. 2,
RK-35-2013-33, př. 3, RK-35-2013-33, př. 4, RK-35-2013-33, př. 5, RK-35-2013-33, př. 6,
RK-35-2013-33, př. 7, RK-35-2013-33, př. 8, RK-35-2013-33, př. 9, RK-35-2013-33, př. 10.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitelé příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu
Termín 31. 10. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz