Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-35-2013-16

RK-35-2013-16.doc
Číslo materiálu16
Číslo jednacíRK-35-2013-16
NázevZařazení nové akce Dětský domov Kamenice nad Lipou - havárie přípravy TUV do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2, návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval P. Kolář
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o návrh na zařazení nové akce, řešící havárii ohřívače teplé užitkové vody v budově Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace. Ředitelka dětského domova ohlásila vznik havárie ohřívače TUV, který je prorezlý. V současné době je ohřev zajištěn druhým ohřívačem a je nutné mít jednak dostatečnou kapacitu pro ohřev užitkové vody, jednak zálohu pro případ poruchy s ohledem na potřebu zajištění péče o malé děti. Ohřívače byly instalovány v roce 1999. V souvislosti s výměnou prorezlého ohřívače je nutné provést i úpravu systému měření a regulace v návaznosti na systém vytápění.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje zařadit novou akci Dětský domov Kamenice nad Lipou - havárie přípravy TUV do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve zdravotnictví, připravit návrh řešení havárie a neprodleně zahájit práce na odstranění havárie. Dále OM k zajištění financování akce navrhuje schválení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek, spočívající ve snížení přílohy M5 - Investice ve školství, akce SŠ obchodu a služeb Jihlava - rekonstrukce kuchyně o částku 500 000 Kč při současném zvýšení přílohy M2 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve zdravotnictví, akce Dětský domov Kamenice nad Lipou - havárie přípravy TUV o částku 500 000 Kč.

Stanoviska

OE nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek.
OZ souhlasí s návrhem usnesení a doporučuje havárii neprodleně řešit.
Stanoviska
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci Dětský domov Kamenice nad Lipou - havárie přípravy TUV do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve zdravotnictví;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve zvýšení přílohy M2 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve zdravotnictví o částku 500 000 Kč při současném snížení přílohy M5 - Investice ve školství o částku 500 000 Kč.
Odpovědnost odbor majetkový, odbor ekonomický
Termín 30. 11. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz