Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-35-2013-10

RK-35-2013-10.doc  RK-35-2013-10pr01.doc
Číslo materiálu10
Číslo jednacíRK-35-2013-10
NázevSchválení dodatku zřizovací listiny příspěvkové organizace kraje Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Zpracoval L. Sýkorová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o schválení dodatku zřizovací listiny příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silic Vysočiny, příspěvková organizace.
OM provádí majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou silnice II/407 v průjezdním úseku obce Nová Říše.
Kraj Vysočina je vlastníkem silnic II. a III. třídy. KSÚSV objednala geometrické zaměření výše uvedeného úseku, kterým došlo k oddělení pozemků zastavěných tělesem silnice od ostatních ploch. Odboru majetkovému byly předloženy geometrické plány č. 354-92/2012,
č. 354-104/2012 a č. 354-105/2012 pro k. ú. a obec Nová Říše, které vypracoval Ing. Pavel Pavlík, Geodetická kancelář, Žižkova 3, Jihlava.
Usnesením 0272/04/2013/ZK zastupitelstvo kraje rozhodlo převést vzájemnými dary pozemky mezi Krajem Vysočina a městysem Nová Říše a nabýt pozemky z vlastnictví fyzických osob.
Pozemky převáděné darem do vlastnictví městyse Nová Říše je potřeba vyjmout z hospodaření KSÚSV. Nabývané pozemky budou do hospodaření KSÚSV vloženy souhrnně společně s dalšími nabývanými pozemky v rámci vypořádání vlastnických vztahů pod silnicemi II. a III. třídy.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje schválit dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, kterým budou pozemky převáděné darem do vlastnictví městyse Nová Říše vyjmuty z hospodaření KSÚSV.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. XXXX Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-35-2013-10, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 12. 11. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz