Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-35-2013-02

RK-35-2013-02.doc
Číslo materiálu02
Číslo jednacíRK-35-2013-02
NázevZařazení nové akce Hotelová škola Třebíč - havárie, oprava ZTI budovy T. Bati do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
Zpracoval P. Čermák
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o návrh na zařazení nové akce, řešící havárii svislého potrubí kanalizace a vody budovy Hotelové školy Třebíč, Tomáše Bati 609, Třebíč. Vedení školy ohlásilo vznik havárie svislých rozvodů ZTI budovy školy na ulici T. Bati. OM svolal jednání na místo havárie a bylo zjištěno, že dochází k průsakům vody do zdiva v učebnách. Z tohoto důvodu byla odstavena část rozvodů vody a odstavena umyvadla v několika učebnách. Vznikl havarijní stav, který musí být neprodleně řešen výměnou svislých rozvodů vody a kanalazace.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje zařadit novou akci Hotelová škola Třebíč - havárie, oprava ZTI budovy T. Bati do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství a neprodleně zahájit práce na odstranění havárie. Dále OM navrhuje finančně krýt stavbu změnou rozpisu rozpočtu v rámci úspor u akcí uvedených v kapitole Nemovitý majetek, příloze M1 schváleného rozpočtu. Realizací opravy havárie bude zajištěn provoz umyvadel v učebnách školy.
StanoviskaOŠMS: V této budově bude nadále probíhat středoškolská výuka, a proto souhlasíme s návrhem na odstranění havarijního stavu budovy a doporučujeme schválit navržené usnesení.

EO: Nemá námitek k zařazení nové akce do rozpočtu kraje.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci Hotelová škola Třebíč - havárie, oprava ZTI budovy T. Bati do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství.
Odpovědnost odbor majetkový, odbor ekonomický
Termín 30. 11. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz