Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2013-53

RK-34-2013-53.doc  RK-34-2013-53pr01.doc
Číslo materiálu53
Číslo jednacíRK-34-2013-53
NázevSměrnice, kterou se upravuje postup při pořizování a nakládání s propagačními předměty
Zpracoval I. Šteklová, V. Říhová, K. Nedvědová
Předkládá Z. Kadlec, I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuRada Kraje Vysočina schválila usnesením č. 2124/39/2012/RK Směrnici, kterou se upravuje postup při pořizování a nakládání s propagačními předměty (dále jen směrnice ).
Z důvodu potřeby aktualizace a úpravy přílohy Směrnice (specifikace propagačních předmětů) je třeba schválit novou Směrnici.
Návrh řešení OSH navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit Směrnici, kterou se upravuje postup při pořizování a nakládání s propagačními předměty dle materiálu RK-34-2013-53, př. 1.
Dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rada kraje zabezpečuje rozhodování v ostatních záležitostech v samostatné působnosti.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
Směrnici, kterou se upravuje postup při pořizování a nakládání s propagačními předměty dle materiálu RK-34-2013-53, př. 1.
Odpovědnost OSH
Termín trvale
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz