Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2013-52

RK-34-2013-52.doc  RK-34-2013-52pr01.xls
Číslo materiálu52
Číslo jednacíRK-34-2013-52
NázevProjekt KID CZ-A - prohlášení v soupisce výdajů, žádost o platbu
Zpracoval H. Špejtková, L. Seidl
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál se týká čestných prohlášení v tzv. soupisce výdajů, která tvoří součást monitorovací zprávy projektu Kulturní krajiny a identity podél česko-rakouské hranice - 60 let EU (zkráceně KID CZ-A). Soupiska výdajů vynaložených partnerem jako příloha Finanční zprávy je předkládaná v rámci žádosti o platbu za období od 1. 10. 2012 do 30. 9. 2013.
Kraj Vysočina je projektovým partnerem č. 4 projektu KID CZ-A, který je realizován v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013 (dále jen OP AT-CZ ). Za účelem žádosti o platbu byla sestavena Soupiska výdajů vynaložených partnerem, jejíž součástí je i prohlášení viz materiál
RK-34-2013-52, př. 1.
Návrh řešení Odbor sekretariátu hejtmana Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen OSH ) navrhuje Radě Kraje Vysočina prohlásit skutečnosti dle materiálu RK-34-2013-52, př. 1.
Dle ustanovení § 59 odst. 3 zákona č 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů), rada zabezpečuje rozhodování v ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti kraje, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu nebo pokud si je zastupitelstvo nevyhradilo.
StanoviskaOdbor ekonomický
Odbor ekonomický souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-34-2013-52, př. 1.
Odpovědnost OSH
Termín 30. 11. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz