Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2013-39

RK-34-2013-39.doc
Číslo materiálu39
Číslo jednacíRK-34-2013-39
NázevPředfinancování projektu Technická pomoc Vysočina
Zpracoval R. Šedivý
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o zvýšení částky nutné k předfinancování projektu Technická pomoc Vysočina , registrační číslo M00115, který je financován z Operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013. Kraj Vysočina je vedoucím partnerem. Projekt je v realizaci od 1. 1. 2009 s cílem maximalizovat počet kvalitních projektů předložených v rámci tohoto operačního programu. Konec realizace projektu je plánován na 31. 3. 2015.
Usnesením č. 1229/27/2008/RK ze dne 2. 9. 2008 ( Rada kraje schvaluje záměr podat projektovou žádost technické pomoci v Operačním programu přeshraniční spolupráce Rakousko - ČR 2007-13 pro zajištění administrace tohoto programu ) schválila rada kraje projektovou žádost projektu Technická pomoc Vysočina .
Usnesením č. 0378/05/2008/ZK ze dne 16. 9. 2008 ( Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv ve výši max. 600.000 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Technická pomoc v kraji Vysočina ) schválilo zastupitelstvo kraje převod finančních prostředků určených na financování projektu Technická pomoc Vysočina .
Vzhledem k nedostatku finančních prostředků na zvláštním bankovním účtu projektu Technická pomoc Vysočina , který je způsobený pomalou činností kontrolních orgánů programu (Centrum pro regionální rozvoj Brno) a pomalým proplácením finančních prostředků ze strany Jednotného technického sekretariátu, je nezbytné zvýšit částku nutnou k předfinancování tohoto projektu o 500 000 Kč. Částka 500 000 Kč je potřebná k zajištění bezproblémové administrace projektu ze strany Kraje Vysočina jako partnera projektu Technická pomoc Vysočina . Po závěrečném vyúčtování a následném připsání dotace bude příslušná částka vrácena zpět do Fondu strategických rezerv.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje zvýšit částku nutnou k předfinancování projektu Technická pomoc Vysočina o 500 000 Kč převedenou z Fondu strategických rezerv či cizích zdrojů k zajištění bezproblémové administrace tohoto projektu ze strany Kraje Vysočina.
StanoviskaOdbor ekonomický souhlasí s návrhem usnesení, výše krajského podílu zůstává nezměněna, finanční prostředky určené na předfinancování projektu budou po vyúčtování vráceny do Fondu strategických rezerv.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv či cizích zdrojů ve výši 500 000 Kč určených na předfinancování projektu Technická pomoc Vysočina s tím, že finance budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.
Odpovědnost odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
Termín 29. 11. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz