Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2013-38

RK-34-2013-38.doc
Číslo materiálu38
Číslo jednacíRK-34-2013-38
NázevPředfinancování projektu RECOM CZ-AT
Zpracoval R. Šedivý
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o zvýšení částky nutné k předfinancování projektu RECOM CZ-AT , registrační číslo M00024, který je financován z Operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013. Kraj Vysočina je projektovým partnerem č. 2. Projekt je v realizaci od 22. 5. 2008 s cílem zvyšování kvality a inovativnosti přeshraničních projektů. Konec realizace projektu je plánován na 31. 3. 2015.
Usnesením č. 0455/12/2008/RK ze dne 15. 4. 2008 ( Rada kraje schvaluje obsah projektu Regional Cooperation Management CZ-AT, RECOM CZ-AT v Operačním programu Cíl Evropská spolupráce Rakousko - Česká republiky 2007-2013 v prioritní ose 2 - Regionální dostupnost a udržitelný rozvoj, v oblasti podpory Udržitelné sítě a institucionální spolupráce, dle materiálu RK-12-2008-27, př. 1 ) schválila Rada Kraje Vysočina obsah projektu RECOM CZ - AT .
Usnesením č. 0175/03/2008/ZK ze dne 13. 5. 2008 ( Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Dohodu o spolupráci mezi vedoucím partnerem a projektovými partnery v rámci projektu v Programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013 dle materiálu ZK-03-2008-35, př. 1upr1 ) rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina uzavřít Dohodu o spolupráci mezi Vedoucím partnerem a projektovými partnery.
Vzhledem k nedostatku finančních prostředků na zvláštním bankovním účtu projektu RECOM CZ-AT , který je způsobený pomalou činností kontrolních orgánů programu (Centrum pro regionální rozvoj Brno) a pomalým proplácením finančních prostředků ze strany Jednotného technického sekretariátu, je nezbytné zvýšit částku nutnou k předfinancování tohoto projektu o 750 000 Kč. Částka 750 000 Kč je potřebná k zajištění bezproblémové administrace projektu ze strany Kraje Vysočina jako partnera projektu RECOM CZ-AT . Po závěrečném vyúčtování a následném připsání dotace bude příslušná částka vrácena zpět do Fondu strategických rezerv.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje zvýšit částku nutnou k předfinancování projektu RECOM CZ-AT o 750 000 Kč převedenou z Fondu strategických rezerv či cizích zdrojů k zajištění bezproblémové administrace tohoto projektu ze strany Kraje Vysočina.
StanoviskaOdbor ekonomický souhlasí s návrhem usnesení, výše krajského podílu zůstává nezměněna, finanční prostředky určené na předfinancování projektu budou po vyúčtování vráceny do Fondu strategických rezerv.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv či cizích zdrojů ve výši 750 000 Kč určených na předfinancování projektu RECOM CZ-AT s tím, že finance budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.
Odpovědnost odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
Termín 29. 11. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz