Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2013-20

RK-34-2013-20.doc  RK-34-2013-20pr01.pdf
Číslo materiálu20
Číslo jednacíRK-34-2013-20
NázevNávrh na realizaci investičních akcí Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací
Zpracoval E. Tomášová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuUsnesením č. 1765/33/2013/RK schválila rada kraje aktualizace finančních a ostatních plánů zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2013.
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace požádala prostřednictví odboru zdravotnictví radu kraje o souhlas s realizací nových investičních akcí - havárií dle materiálu
RK-34-2013-20, př. 1, které budou financovány z odpisů a darů minulých let.
Jedná se o následující položky:
* Osmometr pro OKBMI v předpokládané výši 197 000 Kč
Zdůvodnění: osmometr se používá zejména pro diagnostiku onemocnění ledvin, měření osmolality mozkomíšního moku, princip měření je kryoskopické stanovení celkové osmolality ve vodných roztocích. Současný systém je dle stanoviska servisní organizace neopravitelný. Investice nepředstavuje novou kapacitu, ale prostou obměnu neopravitelného systému.
* Myčka podložních mís pro interní oddělení v předpokládané výši 115 000 Kč
Zdůvodnění: hygienické zajištění provozu oddělení s velkým počtem imobilních pacientů - mytí a dezinfekce podložních mís, bažantů a dalších sanitárních pomůcek. Náhrada stávajících myčky, které musela být vyřazena z důvodu absence náhradních dílů na trhu vzhledem k stáří 17 let.
* Kultivační inkubátor pro OKBMI v předpokládané výši 150 000 Kč
Zdůvodnění: termostat je zařízení, které vytváří vhodnou pracovní atmosféru pro kultivaci bakteriálních kultur. Stabilní teplota a koncentrace plynů jako nezbytný předpoklad pro bakteriologické vyšetření klinického materiálu. Současný přístroj je neopravitelný z důvodu absence náhradních dílů na trhu a důvodem vyřazení neplnění základní funkce, a to že nedokáže udržet stanovenou koncentraci plynů.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit realizaci výše investičních akcí pořízených
z převedených prostředků z minulých let - odpisů a darů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
realizaci investičních akcí u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace v celkové výši
462 000 Kč, z toho:
* Osmometr pro OKBMI v předpokládané výši 197 000 Kč;
* Myčka podložních mís pro interní oddělení v předpokládané výši 115 000 Kč;
* Kultivační inkubátor pro OKBMI v předpokládané výši 150 000 Kč
se zdrojem financování z převedených prostředků z minulých let - odpisů a darů.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz