Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2013-12

RK-34-2013-12.doc  RK-34-2013-12pr01.pdf  RK-34-2013-12pr02.pdf  RK-34-2013-12pr03.doc
Číslo materiálu12
Číslo jednacíRK-34-2013-12
NázevFond Vysočiny - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV00351.0028
Zpracoval J. Panáčková
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuV rámci grantového programu Památkově chráněná území 2013 byla dne 25. 9. 2012 uzavřena mezi Krajem Vysočina a Obcí Křižánky Smlouva o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny ID FV00351.0028 (viz materiál RK-34-2013-12, př. 1) na realizaci projektu Oprava fasády domu č. p. 96 v k. ú. Moravské Křižánky s dobou realizace do 31. 12. 2013. Dne 8. 10. 2013 byla odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu doručena žádost o prodloužení doby realizace projektu do 30. 6. 2014. Žádost je přílohou materiálu
RK-34-2013-12, př. 2.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu po posouzení žádosti navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV00351.0028 dle materiálu RK-34-2013-12, př. 3.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV00351.0028 dle materiálu RK-34-2013-12, př. 3.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 12. 11. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz