Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2013-06

RK-34-2013-06.doc
Číslo materiálu06
Číslo jednacíRK-34-2013-06
NázevZměna usnesení 0755/17/2012/RK
Zpracoval P. Romanovská
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuNa Kraj Vysočinu se obrátila společnost Infotel, spol. s.r.o. se žádostí o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající ve zřízení a provozování stavby Smlouva o zřízení VBř 16010-010490-Skanska, Hruškové Dvory na pozemku kraje Vysočina par. č. 57/1 v k. ú. Hruškové dvory a obci Jihlava mezi společností Telefonica Czech Republic, a.s. a Krajem Vysočina. O uzavření smlouvy rozhodla rady kraje usnesením 0755/17/2012/RK dne 24. 4. 2012. Předmětný pozemek byl před uzavřením smlouvy převeden do vlastnictví Statutárního města Jihlava. Jednalo se o silniční pozemek silnice II/352, jejíž úsek byl vyřazen ze silniční sítě v návaznosti na vybudování nové trasy silnice II/352 - napojení na dálniční přivaděč.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje změnit usnesení 0755/17/2012/RK tak, že v materiálu
RK-17-2012-05, př. 2 bude zrušen řádek číslo 5.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0755/17/2012/RK tak, že v materiálu RK-17-2012-05, př. 2 se ruší žádost o zřízení věcného břemene s pořadovým číslem 5.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 22. 10.2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz