Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2013-05

RK-34-2013-05.doc
Číslo materiálu05
Číslo jednacíRK-34-2013-05
NázevZměna usnesení 1675/31/2013/RK
Zpracoval P. Romanovská
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuNa Kraj Vysočinu se obrátilo město Havlíčkův Brod se žádostí o uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu Cyklostezka Občiny - Šmolovy na pozemku par. č. 566/3 v k.ú. Poděbaby ve vlastnictví kraje. O uzavření smlouvy rozhodla rada kraje usnesením 1675/31/2013/RK dne 1. 10. 2013. Město Havlíčkův Brod na zaslaný návrh smlouvy reagovalo žádostí o zrušení usnesení, neboť smlouva zakládající právo stavby na tuto stavbu je již uzavřena na základě jiné žádosti a rozhodnutí rady kraje z roku 2012.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje změnit usnesení 1675/31/2013/RK tak, že v materiálu
RK-31-2013-07, př. 1 bude zrušen řádek č. 3 s předmětnou stavbou.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 1675/31/2013/RK tak, že v materiálu RK-31-2013-07, př. 1 se ruší žádost o uzavření smlouvy, umožňující provést stavbu s pořadovým číslem 3.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 22. 10. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz