Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-33-2013-15

RK-33-2013-15.doc  RK-33-2013-15pr01.doc
Číslo materiálu15
Číslo jednacíRK-33-2013-15
NázevProjekt Služby Technologické centra Kraje Vysočina 2014 spolufinancovaný z IOP
Zpracoval V. Jáchim
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh
Popis problémuMMR ČR zveřejnilo od 30. 8. 2013 výzvu č. 19 k podávání projektů do opatření 2.1. IOP (Integrovaného operačního programu) - Zavádění ICT v územní veřejné správě. Výzva je vyhlášena do 29. 11. 2013. V rámci této výzvy je krajům ČR deklarováno 85% kofinancování projektů týkajících se rozvoje ICT.
Odbor informatiky připravil projektový záměr splňující podmínky výzvy, celkové náklady projektu jsou 29 mil. Kč. Samotný záměr je popsán v příloze č. 1 materiálu.
Obecným cílem projektového záměru je rozšíření a lepší zabezpečení služeb Technologického centra Kraje Vysočina.
Návrh řešení Odbor informatiky navrhuje radě kraje schválit projektový záměr dle přílohy č. 1 materiálu a také přípravu projektové žádosti o spolufinancování z IOP. Zastupitelstvu kraje bude projekt předložen ke schválení v případě úspěšnému přijetí žádosti ze strany MMR.
StanoviskaProjektová - souhlasí s projektovým záměrem.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* projektový záměr projektu Služby Technologické centra Kraje Vysočina 2014 dle materiálu RK-33-2013-15, př. 1;
* přípravu projektové žádosti o spolufinancování z IOP.
Odpovědnost OI
Termín 29. 11. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz