Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-33-2013-33

RK-33-2013-33.doc
Číslo materiálu33
Číslo jednacíRK-33-2013-33
NázevNávrh na vyřazení nepotřebného majetku - Střední škola obchodu a služeb Jihlava
Zpracoval H. Hošková
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuV souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 09/11 ze dne 13. 12. 2011 a Metodickým pokynem, kterým se upravuje postup a praktická provedení některých majetkových úkonů podala příspěvková organizace Střední škola obchodu a služeb Jihlava (dále jen škola) návrh na vyřazení nepotřebného majetku.
Dne 15. 9. 2013 rozhodl písemně ředitel školy o nepotřebném hmotném majetku. Jedná se o telefonní ústřednu Panasonic KX-TD1232CE, inventární číslo 12461, pořizovací cena je 109 996 Kč, zůstatková cena 0 Kč.
Telefonní ústředna byla pořízena v srpnu 1998. Neodpovídá již potřebám školy a její technický stav neumožňuje modernizaci tohoto zařízení. Dle vyjádření odborné firmy je oprava ústředny nerentabilní a přesahovala by nákup nového výrobku. Škola požádala o souhlas zřizovatele k nákupu nové telefonní ústředny. Nákup a instalace byly realizovány a stávající ústředna se tak stala pro školu nepotřebnou. Je ve špatném technickém stavu a není schopna dalšího provozu, proto ředitel školy rozhodl, že nebude nabízena jiným organizacím zřizovaným Krajem Vysočina. Škola navrhuje její ekologickou likvidaci.
Návrh řešení OŠMS navrhuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s vyřazením výše uvedeného nepotřebného majetku dle návrhu školy.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s vyřazením telefonní ústředny Panasonic KX-TD1232CE, inventární číslo 12461 z majetku kraje způsobem navrženým Střední školou obchodu a služeb Jihlava dle materiálu
RK-33-2013-33.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední školy obchodu a služeb Jihlava.
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz