Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-33-2013-32

RK-33-2013-32.doc  RK-33-2013-32pr01.doc  RK-33-2013-32pr02.xls  RK-33-2013-32pr03.pdf
Číslo materiálu32
Číslo jednacíRK-33-2013-32
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 875 - změna závazných ukazatelů
Zpracoval H. Dolejší
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší žádost ředitele Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 875 (dále jen škola) o použití prostředků na provoz na dokrytí deficitu prostředků na platy pracovníků. Škola navrhuje chybějící částku na platy ve výši 343 000 Kč a na zákonné odvody ve výši 120 000 Kč pokrýt fondem odměn (78 000 Kč), zapojením rezervního fondu na krytí provozních výdajů (120 000 Kč) a dále odvodem z investičního fondu ve výši 265 000 Kč,
s následným poskytnutím příspěvku na provoz ve výši 265 000 Kč - viz příloha 2 tohoto materiálu. Důvodem nedostatku finančních prostředků na platy je výrazný úbytek žáků. Žádost školy je obsahem přílohy 1 tohoto materiálu.
Návrh řešení OŠMS radě kraje navrhuje:
* schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3122 Střední odborné školy, položka 2122 Odvody příspěvkových organizací) o částku 265 000 Kč při současném zvýšení výdajů kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3122 Střední odborné školy o částku 265 000 Kč;
* schválit škole zvýšení závazných ukazatelů Odvod z investičního fondu o částku 265 000 Kč a Příspěvek na provoz o částku 265 000 Kč z důvodu pokrytí mzdových prostředků včetně zákonných odvodů;
* souhlasit s použitím prostředků na provoz na pokrytí mzdových výdajů pracovníků školy

Finanční prostředky jsou poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce.
StanoviskaOdbor informatiky: Dotace byla zaevidována pod ID O00768.
Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Návrh usneseníRada kraje
ukládá
odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje Obchodní akademii Pelhřimov, Jirsíkova 875, IČO 62540068 ve výši 265 000 Kč dle materiálu RK-33-2013-32;
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3122 Střední odborné školy, položka 2122 Odvody příspěvkových organizací) o částku 265 000 Kč při současném zvýšení výdajů kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3122 Střední odborné školy o částku 265 000 Kč;
* zvýšení závazných ukazatelů Odvod z investičního fondu o částku 265 000 Kč a Příspěvek na provoz o částku 265 000 Kč Obchodní akademii Pelhřimov, Jirsíkova 875, IČO 62540068 z důvodu pokrytí mzdových prostředků;
souhlasí
s použitím prostředků na provoz u Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 875, IČO 62540068 na pokrytí mzdových výdajů pracovníků do výše 265 000 Kč a na pokrytí zákonných odvodů včetně FKSP do výše 120 000 Kč.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, ředitel Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 875
Termín do konce roku 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz