Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-33-2013-31

RK-33-2013-31.doc  RK-33-2013-31pr01.doc  RK-33-2013-31pr02.pdf
Číslo materiálu31
Číslo jednacíRK-33-2013-31
NázevNávrh na uzavření smlouvy o nájmu areálu školy pro pořádání Her VI. Zimní olympiády dětí a mládeže a služeb souvisejících
Zpracoval O. Johanidesová, K. Kotrba
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina je organizátorem Her VI. Zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014 (dále jen ZODM 2014 ) v termínu od 19. do 24. ledna 2014. Vzhledem k tomu, že organizace ubytování a stravování účastníků her bude probíhat ve vytipovaných školách a školských zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina a kapacita školských zařízeních nepokryje plně potřebu her, je nutné využít pro zdárný průběh akce i kapacity školských zařízení jiných zřizovatelů. Z tohoto titulu byla oslovena Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s. r. o. k pronájmu areálu školy pro zabezpečení zázemí a služeb souvisejících.
Návrh řešení Odbor školství, mládeže a sportu, navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít smlouvu o nájmu areálu školy pro pořádání Her VI. Zimní olympiády dětí mládeže a služeb souvisejících dle materiálů RK-33-2013-31, př. 1 až 2, ve smyslu § 663 a následně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ).
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálů RK-33-2013-31, př. 1 a RK-33-2013-31, př. 2.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz