Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-33-2013-25

RK-33-2013-25.doc  RK-33-2013-25pr01.doc
Číslo materiálu25
Číslo jednacíRK-33-2013-25
NázevPodstatná změna VI. v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
Zpracoval J. Bína, L. Weber
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina podal dne 15. 2. 2013 do Integrovaného operačního programu projekt Transformace ÚSPMP Těchobuz II . Tento projekt pod registračním číslem CZ.1.06/3.1.00/07.08699 navazuje na projekty ÚSPMP Těchobuz I a III. Jeho cílem je vytvořit 4 skupinové domácnosti v Horní Cerekvi a Humpolci s celkovou kapacitou 24 uživatelů (o max. počtu 6 osob na domácnost), zázemí pro management a zázemí pro ambulantní služby, prostřednictvím rekonstrukce objektů v Pelhřimově.

V souvislosti s hodnocením potřebnosti automobilu s úpravou pro imobilní uživatele vyvstala nutnost provést změnu v rámci Nestavební akce Investičního záměru projektu. Změna se promítne v záložce Potřeby přidáním řádku EDS 6110 - Náklady pořízení dopravních prostředků, s částkou 907 500,-Kč a současně v záložce Výběrová řízení přidáním VŘ 013 na osobní automobily. V současné době využívá službu Domova se zdravotním postižením 5 imobilních klientů, v budoucnu je očekáván nárůst počtu imobilních klientů, vzhledem k jejich zvyšujícímu se věku. Řádek EDS 6110 spadá mezi způsobilé výdaje
Návrh řešení Navrhujeme radě kraje schválit oznámení dle materiálu RK-33-2013-25, př. 1 a uložit odborům majetkovému a sociálních věcí postupovat podle materiálu RK-33-2013-25, př. 1 a zapracovat změny do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu požadovaných MPSV.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-33-2013-25, př. 1;
ukládá
* odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-33-2013-25, př. 1;
* odboru sociálních věcí zapracovat změny dle materiálu RK-33-2013-25, př. 1 do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu požadovaných MPSV.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 15. 6. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz