Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-33-2013-21

RK-33-2013-21.doc  RK-33-2013-21pr01.doc  RK-33-2013-21pr02.doc  RK-33-2013-21pr03.doc
Číslo materiálu21
Číslo jednacíRK-33-2013-21
NázevPoskytnutí finančního daru autorovi a nakladateli knihy oceněné Cenou Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny v rámci 23. Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě
Zpracoval L. Novotná
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuOdbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu doporučuje radě kraje rozhodnout o poskytnutí finančního daru v celkové výši 60 000 Kč autorovi a nakladateli knihy, která byla v rámci 23. Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě vyhodnocena odbornou porotou jako nejkrásnější kniha Vysočiny. Autorovi a nakladatelovi vítězné knihy bude též udělena Cena Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny, viz usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0390/05/2013/ZK.
Finanční dar bude poskytnut na základě darovací smlouvy, viz materiál RK-33-2013-21, př. 1 a RK-33-2013-21, př. 2. Předání Ceny Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny a symbolického šeku se uskuteční na slavnostním vyhlášení nejkrásnějších knih veletrhu dne 18. října 2013 v Havlíčkově Brodě.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu doporučuje radě kraje poskytnout finanční dar ve výši 30 000 Kč autorovi a 30 000 Kč nakladateli knihy, která byla v rámci 23. Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě vyhodnocena odbornou porotou jako nejkrásnější kniha Vysočiny. Finanční prostředky na poskytnutí finančního daru v celkové výši 60 000 Kč jsou zahrnuty ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2013.
StanoviskaStanovisko ekonomického odboru: Ekonomický odbor nemá připomínky. Ve schváleném Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013, v kapitole Kultura, § 3319 je uvažováno s částkou celkem 60 tis. Kč na udělení Ceny Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny autorovi a nakladateli knihy.
Stanovisko OI: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O00771.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar ve výši 30 000 Kč autorovi a 30 000 Kč nakladateli knihy, která byla vyhodnocena odbornou porotou jako nejkrásnější kniha Vysočiny v rámci 23. ročníku Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě dle materiálu RK-33-2013-21, př. 1
a RK-33-2013-21, př. 2.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitelka Krajské knihovny Vysočiny
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz