Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-33-2013-18

RK-33-2013-18.doc  RK-33-2013-18pr01.doc  RK-33-2013-18pr02.doc
Číslo materiálu18
Číslo jednacíRK-33-2013-18
NázevNávrh na vyřazení majetku, škody kraje, pohledávky a žádost občana kraje o odpuštění náhrady škody
Zpracoval M. Magrot
Předkládá V. Novotný, M. Magrot
Počet příloh
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
Odpovědnost oddělení hospodářské správy, odbor ekonomický, ředitel úřadu
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz