Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-33-2013-14

RK-33-2013-14.doc  RK-33-2013-14pr01.doc
Číslo materiálu14
Číslo jednacíRK-33-2013-14
NázevZáměr pořízení jednotného nemocničního informačního systému
Zpracoval E. Tomášová, D. Zažímal
Předkládá S. Měrtlová, P. Pavlinec
Počet příloh
Popis problémuUsnesením č. 0395/09/2010/RK schválila rada kraje Koncepci eHealth kraje Vysočina na rok 2009 - 2013. Následně schválila rada kraje Koncepci eHealth Kraje Vysočina na období let 2013 - 2015, a to usnesením č. 2096/41/2011/RK.
Jedním z realizovaných projektů z uvedené koncepce bylo v roce 2011 zjištění aktuálního stavu Nemocničních informačních systémů v nemocnicích Kraje Vysočina, a to projektem s názvem Analýza stávajících nemocničních informačních systémů v nemocnicích zřizovaných krajem Vysočina a průzkum trhu pro řešení nového nemocničního informačního systému . Výstupem zmíněné analýzy bylo mimo jiné sdělení, že NIS jsou většinou zastaralé a potřebují výměnu .
V současné době, s odstupem dvou let, byla v rámci OZ vypracována interní analýza, která mapuje problematiku pořízení nového NIS ve více aspektech dle materiálu RK-33-2013-14, př. 1.
Návrh řešení Z důvodu zastaralosti nemocničních informačních systémů, rychlého rozvoje ICT technologií, zavádění nových technologických prvků v procesu zdravotnictví (eNeschopenky, eRecepty, mHealth atd.) navrhuje odbor zdravotnictví ve spolupráci s odborem informatiky zahájit kroky, které povedou k pořízení jednotného nemocničního informačního systému pro všechny nemocnice Kraje Vysočina, a to dle bodu 1. varianty 1 Interní analýzy dle materiálu RK-33-2013-14, př. 1, tj. výběr NISu pro všechny nemocnice s implementací v jedné nemocnici včetně zajištění pořízení pro ostatní nemocnice pomocí tzv. opce.
Odbor zdravotnictví ve spolupráci s odborem informatiky dále navrhuje, aby samotné pořízení jednotného NISu bylo podmíněno dokončením projektu technologické připravenosti koncových stanic v nemocnicích kraje, což je podrobněji uvedeno v bodu č. 6 dle materiálu RK-33-2013-14, př. 1.
StanoviskaOdbor analýz a podpory řízení - varianta 1 je z pohledu legislativy (zejména zákona o zadávání veřejných zakázek) zakázek složitá, nicméně zcela právně realizovatelná.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
* zahájit kroky, které povedou k pořízení jednotného nemocničního informačního systému pro všechny nemocnice Kraje Vysočina, a to dle bodu 1. varianty 1 Interní analýzy dle materiálu RK-33-2013-14, př. 1;
* s návrhem, aby samotné pořízení jednotného NISu bylo podmíněno dokončením projektu technologické připravenosti koncových stanic v nemocnicích kraje, což je podrobněji uvedeno v bodu č. 6 dle materiálu RK-33-2013-14, př. 1.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, odbor informatiky, ředitelé Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov příspěvkové organizace a Nemocnice T
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz