Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-33-2013-11

RK-33-2013-11.doc  RK-33-2013-11pr01.doc  RK-33-2013-11pr02.doc
Číslo materiálu11
Číslo jednacíRK-33-2013-11
NázevŽádost Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace o souhlas s nákupem věci na splátky
Zpracoval E. Tomášová, J. Plotová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace (dále nemocnice ) požádala radu kraje prostřednictvím odboru zdravotnictví o souhlas s nákupem věci na splátky dle materiálů
RK-33-2013-11, př. 1 a RK-33-2013-11, př. 2. Jedná se o nákup CT, který má nemocnice zřizovatelem schválený v investičním plánu a na který Kraj Vysočina poskytl investiční dotaci ve výši 11 168 tis. Kč.
Nemocnice žádost zaslala z důvodu nepříznivé ekonomické situace.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje souhlasit s pořízením CT na splátky za podmínky, že jednorázově v termínu do 30 dnů od převzetí díla bez závad bude uhrazena částka v minimální výši 11 168 tis. Kč.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s pořízením CT na splátky uzavřením smlouvy s vítězným uchazečem veřejné zakázky dle materiálu RK-33-2013-11, př. 2, za podmínky, že jednorázově v termínu do 30 dnů od převzetí díla bez závad bude uhrazena částka v minimální výši 11 168 tis. Kč.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Termín 16. 10. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz