Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-33-2013-09

RK-33-2013-09.doc  RK-33-2013-09pr01.doc  RK-33-2013-09pr02.doc  RK-33-2013-09pr03.doc  RK-33-2013-09pr04.doc  RK-33-2013-09pr05.doc  RK-33-2013-09pr06.doc
Číslo materiálu09
Číslo jednacíRK-33-2013-09
NázevOdměny za splnění osobních cílů (úkolů) pro ředitele nemocnic
Zpracoval E. Tomášová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuUsnesením č. 0332/07/2013/RK schválila rada kraje systém odměňování ředitelů nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina a Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina na rok 2013. Součástí systému odměňování byly osobní cíle (úkoly) pro ředitele nemocnic a ředitelku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace.
Osobní cíle (úkoly) byly ředitelům nemocnic stanoveny čtyři s termíny splnění a zaslání v následujících termínech: do 30. 4. 2013, do 30. 6. 2013, do 30. 9. 2013 a do 31. 12. 2013.
Třetím úkolem pro ředitele nemocnic bylo: Vyhodnocení provozu emergency s ohledem na zvýšení kvality a efektivity poskytované péče a provozní zabezpečení včetně doložení výstupů. Předložení budoucího návrhu řešení ÚPS v nemocnici od 1. 1. 2014 .
Návrh řešení Při vyhodnocování těchto osobních úkolů byla hodnocena komplexnost (v rámci stanovené osnovy) a kvalita zpracování.
Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje poskytnout v souladu s § 134a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelům nemocnic dle materiálu RK-33-2013-09, př. 6. Přílohy č. 1 - 5 tvoří individuálně zpracované cíle (úkoly) jednotlivými řediteli nemocnic.
Odměny budou vyplaceny z vlastních zdrojů zdravotnických zařízení.
StanoviskaOddělení řízení lidských zdrojů nemá připomínky k předloženému materiálu a usnesení
Návrh usneseníRada kraje
stanoví
odměny ředitelům Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace dle materiálu RK-33-2013-09, př. 6.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, oddělení řízení lidských zdrojů, ředitelé Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizac
Termín 30. 11. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz