Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-33-2013-03

RK-33-2013-03.doc  RK-33-2013-03pr01.pdf
Číslo materiálu03
Číslo jednacíRK-33-2013-03
NázevZměna usnesení č. 0570/08/2012/ZK
Zpracoval L. Sýkorová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší změnu usnesení č. 0570/08/2012/ZK, kterým bylo mimo jiné rozhodnuto nabýt pozemek par. č. 53/3 - zahrada o výměře 1 037 m2 v k. ú. a obci Nový Rychnov z vlastnictví městyse Nový Rychnov, se sídlem Nový Rychnov 87, 394 04 Nový Rychnov, IČO 002 48 738 do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu ve výši 130 Kč/m2, tj. celkem 134 810 Kč.
Vzhledem k nevyjasněné situaci týkající se hranice mezi pozemky par. č. 53/3 (vlastník městys Nový Rychnov) a par. č. 53/2 (ve vlastnictví 3. osoby, která zřejmě neoprávněně v minulosti část pozemku zastavěla) bylo nutné nechat zpracovat nový geometrický plán č. 539-69/2013, který rozděluje pozemek par. č. 53/3 na díl a a na pozemek par. č. 53/4. Dále se dle GP 539-69/2013 z pozemku ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) par. č. 53/3 se odděluje díl b o výměře 45 m2.
Díl b se následně přislučuje k dílu a a vzniká tak pozemek par. č. 53/3 o nové výměře 1 004 m2.
Z tohoto důvodu je nutné provést změnu usnesení o koupi pozemku par. č. 53/3 o výměře 1 004 m2.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje doporučit zastupitelstvu kraje změnit usnesení č. 0570/08/2012/ZK z výše uvedených důvodů a nahradit výměru pozemku par. č. 53/3 v k. ú. Nový Rychnov výměrou 1 004 m2.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení č. 0570/08/2012/ZK tak, že text: Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt pozemek par. č. 53/3 - zahrada o výměře 1 037 m2 v k. ú. a obci Nový Rychnov z vlastnictví městyse Nový Rychnov, se sídlem Nový Rychnov 87, 394 04 Nový Rychnov, IČO 002 48 738 do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu ve výši 130 Kč/m2, tj. celkem 134 810 Kč se nahrazuje textem: Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt pozemek par. č. 53/3 - zahrada o výměře 1 004 m2 v k. ú. a obci Nový Rychnov dle geometrického plánu č. 539 - 69/2013, z vlastnictví městyse Nový Rychnov, se sídlem Nový Rychnov 87, 394 04 Nový Rychnov, IČO 002 48 738 do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu ve výši 130 Kč/m2, tj. celkem 130 520 Kč .
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 12. 11. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz