Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-33-2013-02

RK-33-2013-02.doc  RK-33-2013-02pr01.doc  RK-33-2013-02pr02.pdf
Číslo materiálu02
Číslo jednacíRK-33-2013-02
NázevMajetkoprávní příprava stavby II/353 D1-Rytířsko-Jamné, 2. stavba, změna usnesení 0454/06/2009/ZK
Zpracoval P. Krepčík
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o změnu původního usnesení ZK a o uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků do vlastnictví Kraje Vysočina.
Kraj Vysočina je investorem stavby silnice II/353 D1-Rytířsko-Jamné, 2. stavba, která je spolufinancovaná z prostředků EU. Kraj Vysočina je vlastníkem všech pozemků tvořících trvalý zábor stavby s výjimkou pozemků původně ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Pozemkový fond ČR, dnes Státní pozemkový úřad. Usnesením 0454/06/2009/ZK rozhodlo zastupitelstvo kraje nabýt předmětné pozemky do vlastnictví kraje koupí. K 31. 12. 2012 Pozemkový fond ČR zanikl a dle zák. č. 503/2012 Sb. je příslušný hospodařit se stavbou dotčenými pozemky Státní pozemkový úřad, který je dle § 7, odst. 3, písm. c) zák. č. 503/2012 Sb. povinný bezúplatně převést stavbou dotčené pozemky do vlastnictví Kraje Vysočina. V období od přijetí původního usnesení zastupitelstva kraje do současnosti byla v katastrálním území Jamné u Jihlavy schválena komplexní pozemková úprava, na základě které byla část předmětných pozemků přečíslována.
Návrh řešení Pro možnost doložení žádosti kraje o bezúplatný převod pozemků a následné uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků do vlastnictví kraje navrhuje OM radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje změnit usnesení 0454/06/2009/ZK ze dne 10. 11. 2009 tak, že v materiálu ZK-06-2009-38, př. 1 se ruší řádky 11 a 44. Dále navrhuje OM radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt bezúplatným převodem od České republiky, Státního pozemkového úřadu do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky v rozsahu dle materiálu RK-33-2013-02, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* změnit usnesení 0454/06/2009/ZK ze dne 10. 11. 2009 tak, že v materiálu
ZK-06-2009-38, př. 1 se ruší řádky 11 a 44;
* rozhodnout nabýt bezúplatným převodem od České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky v rozsahu dle materiálu RK-33-2013-02, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 12. 11. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz