Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-32-2013-47

RK-32-2013-47.doc
Číslo materiálu47
Číslo jednacíRK-32-2013-47
NázevPodlimitní veřejná zakázka - Nájem vozidel pro zajištění autoprovozu Kraje Vysočina
Zpracoval Z. Kadlec, I. Šmídová, V. Kotrbová, K. Kotrba
Předkládá Z. Kadlec
Počet příloh
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
Odpovědnost ředitel, OddHS
Termín 31. 3. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz