Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-32-2013-39

RK-32-2013-39.doc  RK-32-2013-39pr01.pdf  RK-32-2013-39pr02.doc  RK-32-2013-39pr03.pdf
Číslo materiálu39
Číslo jednacíRK-32-2013-39
NázevFOND VYSOČINY - žádost o změnu projektu
Zpracoval L. Hrůza
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o částečnou změnu obsahu projektu podpořeného v rámci Fondu Vysočiny - grantový program Rozvoj podnikatelů 2012.
Dle Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV00285.0110 má pan Václav Noha, s místem podnikání Jelínkova 405/26, 674 01 Třebíč, IČO: 72011106 (dále jen ,,Příjemce ) realizovat nákup vybavení kovářské dílny v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV00285.0110. Dne 23. 9. 2013 obdržel Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR ) písemnou žádost Příjemce o změnu rozsahu pořizovaného vybavení. Žádost Příjemce je obsahem materiálu RK-32-2013-39, př. 1. Znění Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV00285.0110 je obsahem materiálu RK-32-2013-39, př. 3.
Návrh řešení Žádost o změnu projektu byla podána řádně a včas. Požadovaná změna rozsahu pořizovaného vybavení nemá vliv na bodování a přiznání podpory předmětnému projektu. ORR proto navrhuje radě kraje žádosti Příjemce vyhovět a rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV00285.0110 dle materiálu RK-32-2013-39, př. 2.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV00285.0110 dle materiálu
RK-32-2013-39, př. 2.
Odpovědnost odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 10. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz