Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-32-2013-25

RK-32-2013-25.doc
Číslo materiálu25
Číslo jednacíRK-32-2013-25
NázevNávrh na vyřazení nepotřebného majetku Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
Zpracoval M. Skryjová
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuV souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv
a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina schválených usnesením 0588/07/2011/ZK dne 13. 12. 2011 podalo Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace návrh na vyřazení nepotřebného majetku.
Dne 1. 8. 2013 rozhodl písemně ředitel Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace o nepotřebném hmotném majetku, kopírovací stroj MINOLTA Di30 (inv. číslo 110), rok pořízení 1996, pořizovací cena 485 779 Kč, zůstatková cena 0 Kč.
Kopírovací stroj je opotřebovaný, technicky zastaralý a jeho další opravy by byly nerentabilní. Výše uvedený majetek byl dne nabídnut zřizovateli a ostatním organizacím zřizovaným Krajem Vysočina. Organizace neprojevily zájem. Z toho důvodu se navrhuje likvidace.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s vyřazením kopírovacího stroje MINOLTA Di30 (inv. číslo 110) z majetku kraje a s jeho likvidací.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s vyřazením kopírovacího stroje MINOLTA Di30 (inv. číslo 110) z majetku kraje a s jeho likvidací.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
Termín 30. 11. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz