Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-32-2013-24

RK-32-2013-24.doc  RK-32-2013-24pr01.doc  RK-32-2013-24pr02.doc  RK-32-2013-24pr03.doc
Číslo materiálu24
Číslo jednacíRK-32-2013-24
NázevUzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o spolupráci na projektu Muzea a galerie na Vysočině on-line
Zpracoval A. Prokešová
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuOdbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen OKPPCR ) je realizátorem projektu Muzea a galerie na Vysočině on-line spolufinancovaného z prostředků Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod. Hlavním cílem tohoto projektu je zlepšit prezentaci movitého kulturního dědictví sbírkotvorných institucí kraje a tím zvýšit návštěvnost nejenom muzeí, galerií a pamětních síní, ale potažmo i celého kraje. Konkrétním prostředkem je digitalizace sbírkových předmětů do formátu 2D a 3D a jejich prezentace pomocí speciální webové aplikace, jenž bude přístupná nejenom prostřednictvím internetu, ale rovněž za pomoci informačních kiosků, které budou instalovány ve většině do projektu zapojených institucí. Projekt se aktuálně nachází ve fázi před jeho ukončením.
V rámci realizace tohoto projektu rozhodla Rada Kraje Vysočina usnesením č. 1304/27/2010/RK ze dne 31. 8. 2010 uzavřít se zapojenými organizacemi - muzei, galeriemi a pamětními síněmi - smlouvy o spolupráci, které jsou nezbytné nejenom pro realizaci projektu, ale i jeho udržitelnost.
Nyní OKPPCR obdržel od Obce Lipnice nad Sázavou, která je oprávněna jednat za Památník Jaroslava Haška v Lipnici nad Sázavou, žádost o změnu umístění informačního kiosku. Dle Smlouvy o spolupráci uzavřené mezi Krajem Vysočina a Obcí Lipnice nad Sázavou dne 15. 9. 2010, viz materiál RK-32-2013-24, př. 1, ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného mezi Krajem Vysočina a Obcí Lipnice nad Sázavou dne 19. 10. 2012, viz materiál RK-32-2013-24, př. 2, se Obec Lipnice nad Sázavou zavazuje umístit informační kiosek na veřejně přístupném místě v sídle Památníku Jaroslava Haška v Lipnici nad Sázavou, č. p. 185. Z obdržené žádosti o změnu umístění informačního kiosku vyplývá, že instalací kiosku do vstupní neplacené zóny památníku by došlo ke zkomplikování průchodnosti této vstupní části, proto Obec Lipnice nad Sázavou navrhuje umístit kiosek do vstupní chodby Obecního úřadu v Lipnici nad Sázavou, č. p. 50, kde bude kiosek bez problémů a trvale přístupný.
Vzhledem k této změně je třeba uzavřít mezi Krajem Vysočina a Obcí Lipnice nad Sázavou Dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci, který řeší změnu umístění informačního kiosku v Lipnici nad Sázavou, ve znění dle materiálu RK-32-2013-24, př. 3.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít s Obcí Lipnice nad Sázavou Dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci, který řeší změnu umístění informačního kiosku v Lipnici nad Sázavou, ve znění dle materiálu RK-32-2013-24, př. 3.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít s Obcí Lipnice nad Sázavou Dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci na projektu Muzea a galerie na Vysočině on-line, ve znění dle materiálu RK-32-2013-24, př. 3.
Odpovědnost OKPPCR
Termín 31. 10. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz