Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-32-2013-23

RK-32-2013-23.doc  RK-32-2013-23pr01.xls
Číslo materiálu23
Číslo jednacíRK-32-2013-23
NázevVyřazení movitého majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Zpracoval J. Rytychová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuV souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv
a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 09/11 ze dne
13. prosince 2011, článkem 2, odst. 2, písm. j) - vyřazení nepotřebného majetku v pořizovací ceně vyšší než 100.000,- Kč, podala Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace (dále jen nemocnice), návrh na vyřazení majetku. Žádost o vydání souhlasu s vyřazením majetku je obsažena v materiálu RK-32-2013-23, př. 1.

Ředitel nemocnice vymezil následující majetek jako nepotřebný rozhodnutím
o nepotřebnosti majetku ze dne 9. srpna 2013 a navrhuje jeho vyřazení:
- Monitor Nihon Kohden Lifescope N9 r. v. 1998, pořizovací cena 689.689,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč.

Majetek byl nemocnici bezúplatně převedený Krajem Vysočina dne 1. června 2009. Přístroj je fyzicky zastaralý, již se nevyrábí a neodpovídá požadavkům současného medicínského provozu. Opakovaně jsou v poruše důležité součásti a celky (nefunkční displej, nefunkční modul NIBP, alarmové artefakty EKG modulu, atd.), na které nejsou dostupné náhradní díly, proto oprava není realizovatelná a přístroj bude po vyřazení odborně fyzicky zlikvidovaný.
Nabídka nepotřebného majetku byla zveřejněna na internetových stránkách kraje a žádná příspěvková organizace zřizovaná Krajem Vysočina o něj neprojevila zájem. Přístroj byl již nahrazený novým typem.
Návrh řešení S ohledem na stav majetku navrženého k vyřazení a jeho nepotřebnosti, doporučuje odbor zdravotnictví, aby rada kraje vyslovila souhlas s jeho vyřazením.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace:
­ Monitor Nihon Kohden Lifescope N9 r. v. 1998, pořizovací cena 689.689,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Termín 31. 10. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz