Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-32-2013-17

RK-32-2013-17.doc  RK-32-2013-17pr01.doc
Číslo materiálu17
Číslo jednacíRK-32-2013-17
NázevSmlouva o převodu práv a povinností z územního řízení
Zpracoval R. Brychta
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh
Popis problémuSoučástí priorit výstavby krajské optické sítě ROWANet je připojení složek IZS. Odbor informatiky Kraje Vysočina objednal u firmy OPTOKON, a.s. vyhotovení projektové dokumentace pro stavbu JIHLAVA - OPTICKÉ PŘIPOJENÍ MĚÚ PACOV - POLICIE ČR (dále jen stavba ) včetně inženýringu a podání žádosti o zahájení územního řízení na MěÚ Pacov, odboru výstavby, který vydal dne 13. března 2013 kladné rozhodnutí. Plné právní moci nabylo rozhodnutí 16. dubna 2013. Jako stavebník je ovšem uvedena firma OPTOKON, stavbu má zájem realizovat na své náklady Kraj Vysočina a připojit tak
OO PČR Pacov k ROWANetu a dále k resortní síti MVČR.
Návrh řešení Odbor informatiky navrhuje radě kraje schválit smlouvu dle materiálu RK-32-2013-17, př. 1 o převodu práv a povinností z územního rozhodnutí kterým se převede právo realizovat stavbu z firmy OPTOKON, a.s. na Kraj Vysočina. Smlouva je bezúplatná.


Stanoviska

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky.
Stanoviska
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o převodu práv a povinností z územního rozhodnutí dle materiálu
RK-32-2013-17, př. 1.
Odpovědnost odbor informatiky
Termín 31. 10. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz