Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-32-2013-14

RK-32-2013-14.doc  RK-32-2013-14pr01.pdf  RK-32-2013-14pr02.pdf  RK-32-2013-14pr03.doc
Číslo materiálu14
Číslo jednacíRK-32-2013-14
NázevProhlášení k žádostem o podporu projektů II/405 Příseka - obchvat a II/345 - Golčův Jeníkov - Chotěboř
Zpracoval L. Šedivý
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuJde o vzetí na vědomí informací obsažených v projektových žádostech a finančních
a ekonomických hodnoceních projektů II/405 Příseka - obchvat a II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř dle materiálu RK-32-2013-14, př. 1 a RK-32-2013-14, př. 2 a prohlášení skutečností dle materiálu RK-32-2013-14, př. 3. Rada Kraje Vysočina schválila předložení projektových žádostí o poskytnutí podpory v rámci kontinuální výzvy k předkládání projektů do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod (ROP JV) na realizaci projektů II/405 Příseka - obchvat a II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř a uložila odboru dopravy
a silničního hospodářství předložit žádosti o podporu usnesením č. 1638/30/2013/RK
ze dne 24. 9. 2013. Odbor dopravy a silničního hospodářství připravuje projektové žádosti dle materiálu RK-32-2013-14, př. 1 a RK-32-2013-14, př. 2 k předložení do ROP JV a jejich nedílnou součástí jsou i prohlášení Kraje Vysočina dle materiálu RK-32-2013-14, př. 3.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina doporučuje radě kraje vzít na vědomí informace obsažené v materiálech RK-32-2013-14, př. 1
a RK-32-2013-14, př. 2 a prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu RK-32-2013-14, př. 3.
StanoviskaOdbor ekonomický: souhlasí s návrhem usnesení.
Odbor regionálního rozvoje: nemá připomínky k návrhu usnesení.
Grémium ředitele: bere na vědomí návrh usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informace obsažené v materiálech RK-32-2013-14, př. 1 a RK-32-2013-14, př. 2;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-32-2013-14, př. 3.
Odpovědnost ODSH
Termín 31. 10. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz